Cursussen ยป Algemene cursusvoorwaarden

 

Algemene cursusvoorwaarden d.d. 2 april 2012

 

1. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging;

 

2. Met het inschrijven voor een cursus bij Company Care Consultancy gaat u akkoord met deze 'Algemene Voorwaarden Cursussen';

 

3. Als u zich aanmeldt, verplicht u uzelf om het cursusgeld binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen;

 

4. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het ingevulde 'Aanmeldingsformulier' én betaling. Indien u niet vooraf betaalt, heeft u geen toegang tot de cursus;

 

5. Company Care Consultancy is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt u voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft u het recht om zonder kosten, mits binnen 72 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. Betalingen zullen teruggestort worden;

 

6. Indien u een inschrijving wilt annuleren, geldt de volgende regeling:

  • bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de cursus worden geen cursuskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht;
  • bij annulering binnen 7 dagen zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten in rekening te brengen;
  • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van de cursus hiervan melding is gemaakt;
  • annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de emaildatum.

7. Company Care Consultancy behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen;

 

8. U bent niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Company Care Consultancy cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.